Výnimky nemilujú ani poisťovne

Týždenník Zdravotnícke noviny uverejnil dňa 2.3.2023 komentár analytika Martina Vlachysnkého k výnimkám financovania inovatívnych liekov zdravotnými poisťovňami. 

Výnimky nemilujú ani poisťovne

Martin Vlachynský, INESS: 

"Dlhodobou oficiálnou stratégiou štátu je viac otvoriť dvere pre kategorizáciu nových liekov a privrieť alebo zabuchnúť dvere pre výnimky, pretože pre štát sú výnimky ťažko kontrolovateľnou výdavkovou položkou. Výnimky nemilujú ani poisťovne. Buď ich zaplatia a dávajú tým peniaze na liečbu, ktorej efekt nevedia poriadne zmerať, ale ak nezaplatia, schytávajú ťažké reputačné škody.

Obávam sa, že táto téma sa nedá dokonale „vyriešiť“. Akokoľvek dobre premyslená a nastavená kategorizácia nezabráni tomu, aby existovali individuálne prípady pacientov, ktorým nesedí žiadna štandardná liečba. Štát sa môže pokúsiť výnimkový režim viac formalizovať a zaviesť doň prísnejšie pravidlá, ale výnimka z definície je o tom, že sa pravidlám vymyká. Aj v prípade ich „tvrdého“ zákazu budú existovať silné politické tlaky na to, aby sa opäť udeľovali.Odpoveďou je len ďalej pracovať na tom, aby vstup nových liekov bol nákladovo efektívny, ale zároveň prinášal pacientom kvalitnejšiu liečbu a rozvíjal nové zmluvné formy úhrad (managed entry agreements a pod.), ktoré pomôžu rozložiť finančné riziko neistej účinnosti inovatívnych liekov. S nejakou formou „výnimiek“ sa však asi z dlhodobého hľadiska budeme musieť zmieriť.."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards