Životné minimum zvýši aj dôchodky

Radovan Ďurana reagoval na zmeny v sociálnom systéme v dôsledku zvýšenia úrovne platného životného minima. 3.7.2018.

Životné minimum zvýši aj dôchodky

Od 1. júla sa zvyšuje životné minimum zo 199,48 eura na 205,07 eura mesačne. Okrem iného ovplyvní aj dôchodky. Zvýšenie životného minima má v prvom rade vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky. Ovplyvňuje tiež nárok na predčasný starobný dôchodok. A od 1. januára 2019 má vplyv na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku.

 

Nižšie a vyššie zrážky

Sociálna poisťovňa bude od 1. júla 2018 väčšine penzistov, ktorým poisťovňa zráža z dôchodku exekučné zrážky, poukazovať viac peňazí. Po nej musí zostať penzistovi životné minimum v celej výške. Teda po novom suma 205,07 eura. Ak niekoho dôchodca živí, dostáva výživné 50 percent zo sumy životného minima. Doteraz to bolo 99,74 eura mesačne, od júla sa zvýši na 102,53 eura mesačne. Osobitne je stanovená základná suma vtedy, ak je pohľadávkou, v prospech ktorej sa vykonávajú zrážky, napríklad strháva výživné na maloleté dieťa. Zvýšením životného minima sa môžu zrážky z dôchodku aj znížiť. A to vtedy, ak je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať. Prvýkrát zrazí poisťovňa penzistovi inú sumu v auguste. Vtedy vyplatí aj peniaze, ktoré mu v júli zrazila navyše.

„Čiže, od 1. júla sa dôchodcom, ktorí podliehajú exekúcii, zníži suma ich exekučnej zrážky, teda zostane im z dôchodku viac,“ vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. „Zvýši sa suma, od ktorej vznikne žiadateľovi nárok na predčasný starobný dôchodok a zvýši sa aj suma minimálneho dôchodku, ale až od 1. 1. 2019.“

 

Starobný a predčasný dôchodok

Starobného dôchodku sa zvýšenie kvôli novej výške životného minima netýka. Vypláca sa v takej sume, v akej vyjde podľa situácie žiadateľa. Dôležité je, koľko rokov bol dôchodkovo poistený, ako dlho pracoval a z akých vymeriavacích základov – hrubých zárobkov si počas života odvádzal poistné. Pokiaľ ide však o predčasný dôchodok, od 1. júla 2018 nárok naň vzniká až od 246,10 eura mesačne. Dovtedy to bolo pri sume 239,38 eura. Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok totiž je, že suma ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. A ak si sporil aj v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima, čo bude spomínaných 246,10 eura.

 

Minimálne penzie a exekúcie

Zvyšovať sa budú aj minimálne dôchodky. Ich hranice v kalendárnom roku totiž určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Zmena sumy životného minima v druhom polroku 2018 by teda znamenala zvýšenie hraníc minimálneho dôchodku, avšak až od 1. januára 2019. Najnižšia hranica, za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši z 271,30 eura mesačne na 278,90 eura. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia, od 1. januára 2019 nebude môcť byť nižší ako 278,90 eura mesačne. Sociálna poisťovňa pri valorizácii od 1. 1. 2019 rozhodne automaticky o zvýšení minimálneho dôchodku a penzistovi to písomne oznámi. „Netreba poisťovňu o to osobitne žiadať, urobí tak automaticky zo zákona. Automaticky prepočíta aj sumu exekučnej zrážky a oznámi to písomne dôchodcovi,“ vysvetľuje Višváder.

 

Ako možno ešte zvýšiť dôchodok

Okrem zvýšenia životného minima, ktoré ovplyvní výšku dôchodku, majú niektorí dôchodcovia možnosť o zvýšenie požiadať. A to v prípade, ak počas roka prestanú pracovať a získajú obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom. Vtedy môžu požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie starobného dôchodku za toto obdobie – listom. V liste treba uviesť identifikačné údaje dôchodcu – jeho meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, ďalej to, o čo žiada, teda o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2018 získané počas poberania starobného dôchodku, od ktorého dátumu o zvýšenie žiada. Najskôr je to možné od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia. Svoju žiadosť podpíše a zašle ju ústrediu Sociálnej poisťovne. Ak má pracujúci dôchodca v roku 2018 viac prác, napríklad pracuje aj na dohodu, zvýšiť starobný dôchodok je možné až po ich ukončení. O zvýšení starobného dôchodku rozhodne poisťovňa do 60 dní. V zložitých prípadoch, napríklad, ak musí zisťovať vymeriavacie základy, môže lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Starobný dôchodok sa takýmto spôsobom môže zvýšiť len raz v roku. Za obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré nebude možné v roku 2018 zvýšiť starobný dôchodok, poisťovňa tak urobí automaticky od 1. januára 2019.

 

DSS-ky môžu vyplácať len zhodnotenie úspor

Nielen v prvom, ale aj v druhom pilieri si môžu penzisti dávku zhodnocovať, vraví Radovan Ďurana, analytik INESS.

 

Od 1. júla stúpa výška životného minima zo 199,48 eura na 205,07 eura. Stúpne tým aj hranica minimálneho príjmu, ktorá je potrebná na odchod do predčasného dôchodku. Ovplyvní to nejakým zásadným spôsobom odchod do predčasnej penzie?

V marci boli priemerné výšky predčasných dôchodkov u mužov 436,17 eura a žien 370,18 eura. Zvýšenie životného minima bude mať preto minimálny dosah na žiadosti o predčasný dôchodok.

 

Suma životného minima ovplyvňuje aj exekučné zrážky. Keďže stúpne, dôchodcovi bude musieť ostať v peňaženke viac a dokonca pri nízkych penziách sa môžu zrážky z dôchodku aj zastaviť. Ako hodnotíte tento fakt?

Právny systém garantuje dôchodcom základný príjem, ten mierne vzrastie pre infláciu. Na druhej strane, tento rok sa valorizovali dôchodky, takže exekvovateľná suma vzrástla.

 

Penzisti si môžu popri poberaní dôchodku zvyšovať dávku, ak sú zamestnaní na pracovnú zmluvu. Dá sa nejako vyčísliť, o koľko ročne im takým spôsobom stúpne penzia?

Dá, ale je to individuálne a ja tie prepočty nemám.

 

Pýtam sa to aj preto, lebo ak ide prípadne o penzistu, ktorý dostáva už aj penziu z druhého dôchodkového piliera, táto jej časť sa prácou nezhodnocuje. V čom je teda zapojenie sa do druhého – sporiaceho piliera, pokiaľ ide o zhodnocovanie už poberaného dôchodku, zaujímavé oproti prvému pilieru?

Ak človek dosiahol dôchodkový vek a úspory použil na nákup nasporenej sumy – anuity, tak je prirodzené, nevyhnutné, že ďalšou prácou sa už anuita nezvyšuje. Dôchodkový systém sa na takéhoto človeka pozerá, akoby bol len v prvom pilieri a adekvátne sa mu zvyšuje dôchodok z prvého piliera.

 

Urobila som dobre, ak som sa pred rokmi zapojila do druhého piliera?

Sporenie v druhom pilieri je dobrá voľba, hodnota úspor je závislá od obdobia sporenia. Posledné roky pred penziou alebo na penzii majú už minimálny vplyv na celkovú výšku úspor. Dôležité je tých 30 až 40 rokov, keď sa zhodnocujú výnosy z úspor.

 

Ako si ďalej môžu dôchodcovia zhodnocovať penziu, ktorú poberajú z druhého piliera? A čo tretí pilier, je tiež atraktívny z hľadiska zhodnocovania?

Dôchodcovia si nemusia kupovať nasporené peniaze z druhého piliera a svoje úspory môžu naďalej zhodnocovať prostredníctvom dôchodkových správcovských spoločností. Môžu dokonca využiť špeciálny produkt, keď DSS im budú vyplácať len zhodnotenie úspor, samotné úspory budú stále dôchodcovi k dispozícii. Dnešní dôchodcovia sa môžu dožiť ďalších 30 rokov, preto aj investovanie môže byť pre nich zaujímavé, ak majú dostatočný príjem na pokrytie bežných potrieb. Tu opäť platí – obozretnosť ako pri každom investovaní.

 

Dostávame rozhorčené reakcie ľudí, ktorí odchádzali do dôchodku pred rokom 2004, najmä od tých, ktorí sa nedostali do okruhu osôb, ktorým sa penzie znovu prepočítavajú alebo zvyšujú pevnou sumou. Mohli by ste nejako zjednodušene vysvetliť, prečo „oni nie a iní áno“?

Dôchodkové systémy sú náročné, ak prechádzajú reformami. Existujú desiatky rôznych situácií a kombinácií. Problémy musí riešiť ministerstvo práce, ktoré je za dôchodky zodpovedné.

Jana Véghová, Hospodárske noviny, 03.07.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards