Zamestnávanie cudzincov trpí zbytočnou byrokraciou

Slovenskí zamestnávatelia majú problém s nedostatkom pracovnej sily a verejná pokladnica už čoskoro pocíti dopady starnutia. Toto sú dva základné dôvody, kvôli ktorým už nestojí otázka „či“ zamestnávať cudzincov, ale „ako“.

Zamestnávanie cudzincov trpí zbytočnou byrokraciou

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vo svojej najnovšej publikácii AKO ŤAŽKÉ JE ZAMESTNAŤ CUDZINCA popisuje ekonomické dopady zamestnávania občanov z krajín mimo EÚ ako aj byrokratickú záťaž s tým spojenú.

Z dostupných ekonomických štúdií vyplýva, že cudzinci zriedka vytláčajú z trhu práce miestnu pracovnú silu. Prisťahovalci skôr vypĺňajú medzery na pracovnom trhu a prinášajú často chýbajúce zručnosti.
Prisťahovalci obsadzujú horšie platené pracovné miesta, ich nízke mzdy sú skôr dôsledkom regulačnej a byrokratickej záťaže pracovného trhu.

Slováci v európskom prieskume najviac nadhodnotili podiel cudzincov na aktívnej populácii. Toto pokrivené vnímanie je vodou na mlyn politických populistov.

Namiesto zatvárania dverí potrebuje slovenská ekonomika efektívny proces vydávania povolení na zamestnávanie cudzincov. Administratíva s týmto spojená dnes bežne trvá 4 a viac mesiacov a je zaťažená vyššími poplatkami ako v okolitých krajinách. Kvalifikovaných zamestnancov, ale aj manažérov či vedcov obťažuje slovenský zákon zbytočnými zdravotnými prehliadkami, a podnikatelia zo zahraničia musia plniť neodôvodnené požiadavky ziskovosti. Nedávne zmeny v zákone o pobyte cudzincov predstavujú len marginálne zlepšenie, potrebný je úplne nový prístup k procesu vydávania povolení.

V štúdii uvádzame 11 návrhov ako obmedziť zbytočnú byrokraciu, aby prácechtiví cudzinci neobchádzali Slovensko.

Štúdia je dostupná na stránke INESS na tomto linku.

Vznikla v spolupráci s litovským inštitútom LFMI, ktorý medzinárodné porovnanie byrokratickej záťaže zamestnávania cudzincov zverejnil tu (v angl. jazyku).

Štúdia nadväzuje na analýzu pružnosti zamestnávania na Slovensku, ktorú INESS predstavil začiatkom roka (dostupná na tomto linku).

Tlačová správa je dostupná ako dokument aj tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards