Výstavba nájomných bytov

Rádio Slovensko odvysielalo vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k štátnym nájomným bytom. 27.5.2022

Výstavba nájomných bytov

Martin Vlachynský, INESS:

„Treba si uvedomiť, že dotovaný nájomný byt je len formou prerozdeľovanej sociálnej dávky. Nič viac, nič menej. Ak je trhové nájomné päťsto eur a dotované dvesto eur, ide o sociálnu dávku vo výške tristo eur mesačne. Prerozdeľovacia preto, lebo ju ostatní obyvatelia zaplatia svojimi daňami a zvýšeným nájmom.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards