Viac dobrodružstva pri obžinkoch či radšej v JAVE?

Hospodárske noviny uverejnili komentár Róberta Chovanculiaka k úrovni vzdelávania. 25.5.2022

Viac dobrodružstva pri obžinkoch či radšej v JAVE?

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Na Slovensku máme podivný zvyk vyjadrovať úroveň vzdelávania jeho dĺžkou. Pekne to vidieť napríklad v strednom školstve. Tie najjednoduchšie stredné školy pre akademicky nenadaných trvajú dva roky, nasledujú ich trojročné odbory zakončené výučným listom a na vrchole sú štvorročné odbory, ktorých absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards