Umelý výmysel únie Slovákom škodí

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k emisným povolenkám. 19.5.2022

Umelý výmysel únie Slovákom škodí

Radovan Ďurana, INESS:

„Hospodárenie Environmentálneho fondu bolo v poslednom období nastavené tak, aby jeho prebytky znižovali deficit verejného rozpočtu. „Hoci tohtoročný rozpočet predpokladá 150-percentný rast výdavkov, stále to je výrazne nižšia suma, ako fond získa z dražieb povoleniek. Aj po tomto roku by mal vzrásť zostatok na účte EF, vysoko presahujúc miliardu eur.“ 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards