Tlačová správa: Ako kompenzovať priemysel za nepriame náklady uhlíka

Kvôli rastúcim cenám elektrickej energie už niekoľko výrobných podnikov uzavrelo prevádzku. Dopady súčasnej situácie na zvyšok ekonomiky sa ťažko predvídajú, ale hospodárskym škodám je možné čiastočne zamedziť.

Tlačová správa: Ako kompenzovať priemysel za nepriame náklady uhlíka

Nedostatok plynu, extrémne expanzívnu monetárnu politiku, slabý vietor v Severnom mori či odstavenie nemeckých jadrových elektrární slovenský parlament a vláda nemôžu ovplyvniť. Vláda ale môže priemysel kompenzovať za tú časť cenového nárastu, ktorá je dôsledkom politiky EÚ v snahe o dekarbonizáciu.

Slovenská legislatíva už 5 rokov umožňuje vyplácať kompenzácie na oprávnené náklady vyvolané cenou uhlíka. Toto opatrenie povoľuje európska legislatíva, keďže aj Európska komisia si je vedomá skutočnosti, že systém obchodovania s povolenkami penalizuje aj ekologickú výrobu v Európe a vytvára priestor na tzv. „únik uhlíka“ do zahraničia. Nástroj kompenzácií tak má za cieľ zachovať ekologickú výrobu v Európe, aby nedošlo k jej nahradeniu menej ekologickými dovozmi zo zahraničia.

Slovenská vláda ale toto opatrenie využíva v minimálnom rozsahu, a tým nepriamo podporuje presun výroby do zahraničia.

V našej novej analýze s názvom „Ako kompenzovať priemysel za nepriame náklady uhlíka“ skúmame možnosti, ako môže vláda legitímne kompenzovať priemysel v súlade s pravidlami európskej legislatívy. Analýza je dostupná na tomto linku.

Identifikovali sme tri alternatívne návrhy, ako upraviť relevantnú legislatívu tak, aby slovenské výrobné podniky mali porovnateľné podmienky kompenzácií, ako rovnaké spoločnosti v Nemecku či Rakúsku.
Zároveň navrhujeme opatrenie, ktoré má rozšíriť okruh spoločností s nárokom na tieto kompenzácie.

Trhové ceny emisných povoleniek môžu v budúcnosti poklesnúť, no pravdepodobne sa už na veľmi nízku úroveň z predchádzajúcich rokov nevrátia. Navýšenie kompenzácií je preto nevyhnutným nástrojom podpory priemyselnej výroby, ktorá v slovenskej ekonomike stále hrá kľúčovú úlohu v produktivite, zamestnanosti, ale aj fiškálnych príjmoch štátu.

Z troch identifikovaných alternatív preferujeme tú, ktorá vyžaduje minimálne úpravy existujúceho zákona, ale navýši ročnú kompenzáciu firmám zo zanedbateľných 3 mil. eur na 60 mil. eur.  Veríme, že Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré pripravuje novelizáciu tejto legislatívy, naše návrhy vezme do úvahy.

Okrem novej analýzy sme pripravili sériu textov, ktoré formou otázok a odpovedí vysvetľujú:

1) Aký je rozdiel medzi kompenzáciami nepriamych nákladov a kúpou emisných povoleniek
2) Ako funguje obchod s emisnými povolenkami a prečo ich cena prudko rastie
3) Aké sú emisné ciele a štatistiky Slovenska

Martin Vlachynský / analytik a riaditeľ Výskumného centra pre podnikateľské prostredie v INESS
martin.vlachynský@iness.sk  0948 016 428

Radovan Ďurana / analytik a riaditeľ Výskumného centra pre verejné financie a dôchodkový systém v INESS
radovan.durana@iness.sk 0915 540 395  

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards