Tlačenie peňazí je nebezpečné, ak sa ekonomike nedarí

Juraj Karpiš sa pre Trend vyjadril k monetárnej politike. 28. 05. 2020.

Tlačenie peňazí je nebezpečné, ak sa ekonomike nedarí

Špongie na peniaze

Ekonómovia tvrdia, že kvantá lacných a požičaných peňazí sa dajú stiahnuť z obehu tradičnými menovými operáciami. Otázne je, či to budú centrálne banky chcieť urobiť a kedy. „Fed aj iné centrálne banky fungujú ako špongia na peniaze. Púšťajú ich do obehu a potom sťahujú. Fed to môže robiť napríklad tak, že začne predávať vlastné pokladničné poukážky, ktoré však zatiaľ neexistujú. Vytvorí si tak nové aktívum, ktoré použije na sťahovanie peňazí z obehu,“ uvažuje Juraj Karpiš, analytik INESS.

Peniaze z ekonomiky sa dajú stiahnuť aj tradičnými menovými nástrojmi, napríklad zvyšovaním úrokov na vkladoch. Otázne je, či to Fed alebo ECB budú môcť a chcieť urobiť. „Ak nastane stagflácia, teda že inflácia sa bude zrýchľovať, ale ekonomika stagnovať, vtedy zdvíhanie úrokov nebude populárne,“ upozorňuje J. Karpiš.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards