Think-tanky kritizujú návrh európskeho rozpočtu, predstaviteľom EÚ poslali otvorený list

Trend uverejnil článok o postoji INESS k rozpočtu EU. 15. 07. 2020.

Think-tanky kritizujú návrh európskeho rozpočtu, predstaviteľom EÚ poslali otvorený list

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) nesúhlasí s prístupom, akým je navrhnutý nový rozpočet Európskej únie na roky 2021 - 2027. Spolu s ďalšími think-tankmi poslali predstaviteľom Európskej rady, Komisie a Európskemu parlamentu otvorený list. Informoval o tom v stredu inštitút.

„Európska komisia sa pri príprave rozpočtu opäť neodvážila zostaviť skutočne prorastový rozpočet, ktorý by prinášal pridanú hodnotu, ktorej potenciál nesie práve nadnárodný rozpočet,“ kritizujú signatári otvoreného listu. Inštitút kritizuje, že Komisia sa ďalej drží osvedčených postupov a najväčšia časť zdrojov opäť končí v podpore poľnohospodárstva a kohéznych politík.

Rozpočet by podľa inštitútu nemal byť zostavovaný spôsobom, ako minúť viac ako jeden bilión eur, ale určením politík a výdavkov, ktoré podporia spoločný trh a prinesú európsku pridanú hodnotu.

„Rozpočet tiež namiesto transparentného financovania prostredníctvom priamych príspevkov štátov navrhuje nové dane, ktoré budú skryté pred daňovými poplatníkmi v jednotlivých členských krajinách,“ upozorňuje INESS.

V otvorenom liste organizácie uviedli, že aj štruktúra príjmovej stránky rozpočtu by mala byť transparentnejšia a ľahšie spravovateľná, čo by sa dalo dosiahnuť pomocou prechodu k príspevkom členských štátov založeným na hrubom národnom dôchodku.

„Ďalšia navrhovaná obrovská pôžička vo výške 750 miliárd eur pravdepodobne povedie k prehĺbeniu existujúcich nedostatkov v rozpočte EÚ na úkor európskych daňových poplatníkov v podobe budúcich finančných záväzkov,“ dodali v otvorenom liste. Ak sa nepodarí rozpočet zreformovať, podľa nich táto pôžička oslabí schopnosť EÚ27 čeliť nadchádzajúcim výzvam.

„My 11 nižšie podpísaných think-tankov z 10 členských štátov apelujeme na lídrov EÚ, aby v snahe čeliť dnešným výzvam prijali deklarované zásady efektívnosti, spravodlivosti, subsidiarity, transparentnosti a demokratickej zodpovednosti tak, aby nový rozpočet EÚ maximalizoval pridanú hodnotu peňazí daňových poplatníkov pri dosahovaní spoločných cieľov EÚ a jej členských štátov,“ uzavreli organizácie.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards