INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Verejné školstvo učí a necháva učiť nesprávnych ľudí

Slovenské školstvo má problém. Presnejšie povedané ich má hneď niekoľko a prejavujú sa v rôznych častiach vzdelávacieho procesu. Minimálne jeden problém je s učiteľmi. Aj napriek tomu, že do verejného vzdelávania ako takého nejde až taká malá čiastka, každé deviate euro výdavkov štátu končí v školstve (predovšetkým ak ju nevzťahujeme k HDP, ale k verejným výdavkom), platy učiteľov (alebo aspoň minimálne časti z nich) sú finančne domotivujúce. A to predovšetkým pre mladých, začínajúcich učiteľov a učiteľov z bohatších (a aj drahších) regiónov SR.

Školstvo je drahé. A nezaplatené

Učitelia sa zasa po dlhšom čase ozývajú, upozorňujú na problémy v školstve a volajú zvýšení jeho financovania. Prvou otázkou by však malo byť, či zvyšovanie zdrojov povedie skutočne k zamýšľanému cieľu – ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu pre deti. Také jednoduché to pravdepodobne nebude. Predovšetkým, ak sa neuskutočnia rozsiahle inštitucionálne a obsahové reformy.

Súkromné školy už aj v Indonézii

Už sme na viacerých miestach hovorili o nízko-nákladových školách, ktoré denno-denne doslova menia život miliónov detí po celom svete. Výskumníci objavili tieto školy v Indii, Ghane, Keni, Nigérii, Zimbabwe, Somálsku, Južnom Sudáne, Číne a Libérii. Aj vďaka novému Centru pre indonézske politické štúdie (Center for Indonesian Policy Studies, CIPS) prišli prvé dôkazy o prítomnosti týchto škôl aj v Indonézii.

Prečo Ernst & Young nezaujíma váš diplom? O ničom už nevypovedá

Na Slovensku máme priveľa absolventov učiteľských odborov. To je na jednej strane problém z pohľadu rozloženia finančných zdrojov, ktoré by mohli byť v školstve použité efektívnejšie. A nepatria sem iba študenti učiteľských odborov, ktorí nikdy nič neučili a ani nebudú učiť; ale aj inflácia právnických či iných spoločensko-humanitných odborov ako sociálna práca.

Duálne vzdelávanie nevyšlo

Vlajkovou loďou ministerstva školstva v tomto volebnom období malo byť duálne vzdelávanie. Teda prepojenie praxe a vzdelávania na stredných školách. Táto loď sa však potopila. Alebo ešte lepšie povedané ani nevyplávala. Nemá totižto dostatok pasažierov. Z vyše sto tisíc žiakov stredných odborných škôl sa do projektu odborného vzdelávania prihlásilo len niekoľko stovák (pritom plán bol 5000). Predstavy ministerských úradníkov tak narazili na prekážku, ktorú zákonmi „kormidlovať“ nedokážu – dopyt.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards