Recyklácia alebo smrť

Po tom, ako prudké nafúknutie obnoviteľných zdrojov energie uvrhlo európsky energetický sektor do slepej uličky (a prispelo k nárastu emisií CO2 v najväčšej európskej ekonomike), pripravuje EÚ ďalšie kladivo na ekonomiku. Takzvanú cirkulárnu ekonomiku.

Recyklácia alebo smrť

Jej podstatou je postupný prechod na nulovú produkciu odpadov a totálnu recykláciu. Predpoklad, že dokážeme odtrhnúť ekonomiku od fyzického sveta nových surovín, je nezmyselný. Vychádza z mylného uvažovania, že svet surovín stojí mimo svet produktívnej ekonomiky a tá sa do neho len priebežne načahuje, aby si z neho potiahla stále nové a nové zdroje.

Produkcia komodít, či už je to ropa, železo, alebo síra, je takou istou ekonomickou aktivitou, ako produkcia finálnych výrobkov. Má svoje náklady a výnosy. Rovnako tak likvidácia odpadov je ekonomicky neodlíšiteľnou službou od ostrihania vlasov, alebo operácie slepého čreva.

Ani recyklácia nie je žiadna mýtická činnosť, kedy zachraňujeme matičku Zem. Je to len ďalší ekonomický proces, ktorý má svoje náklady a výnosy. Je odhodenie starých novín do koša na papier automaticky výhodnejšie pre ľudstvo, než jeho vyhodenie do bežného smetného koša, prípadne spálenie v krbe? Určite nie. Ak príprava a zber špeciálnych kontajnerov, preprava, skladovanie a spracovanie odpadového papiera má vyššie náklady a nižšie výnosy ako vysadenie, výrub a spracovanie stromu na papier, tak je to pre spoločnosť ekonomická strata. Veľmi zaujímavé zamyslenie na túto tému sme v preklade prezentovali na stránkach INESS pred časom.

Stratégia cirkulárnej ekonomiky hádže racionalitu za hlavu a automaticky predpokladá, že akákoľvek recyklácia je lepšia, ako smetisko. Dosiahnutie tejto idey bude stáť občanov EÚ značné zdroje, množstvo času a propagované ciele sú ešte ťažšie obhájiteľné ako v prípade propagácie OZE. Tam sa aspoň možno vyhovoriť na globálne otepľovanie. Čo však v prípade odpadov? Minutie surovín? Tie majú rekordne nízke ceny a a dlhodobým trendom je ich zlacňovanie. Eliminácia smetísk? V tom prípade mám pre vás kontrolnú otázku – poznáte vôbec polohu smetiska, kam sa vyvážajú odpadky z vašej domácnosti?

Nie že by recyklácia sama o sebe bolo niečo zlé, či ekonomicky nezmyselné. Svoje o tom vedia stovky chudobnejších ľudí, ktorí denne tlačia svoje káry naložené železným šrotom.  Tu sa však dostávame k ďalšej smutnej irónii. Kým na jednej strane sa presadzuje ekonomicky aj ekologicky (medzi ekonomickou a ekologickou výhodnosťou je často oveľa bližší vzťah, než by si nejeden záchranca sveta chcel pripustiť) nezmyselná recyklácia, tá zmysluplná sa postupne potláča. Na Slovensku naplánovala vláda tzv. „daň na bezdomovcov“, platenú z výkupu kovov a zároveň chce eliminovať možnosť vyplácať hotovosť. V Čechách išli ešte ďalej a chcú úplne zakázať predaj odpadov fyzickými osobami.

Dáva to celé zmysel?
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards