Verejné konzultácie k IAG

Európska legislatíva, ako aj rôzne iniciatívy a stratégie pripravené na európskej úrovni, sú väčšinou predmetom verejných konzultácii. Počas nich môžu organizácie, ako aj fyzické osoby vyjadriť svoj názov k predmetným veciam.

Verejné konzultácie k IAG

INESS sa ich pravidelne zúčastňuje v rámci siete európskych protrhových think tankov. Aktuálne prebiehajú verejné konzultácie k revízii Impact Assesment Guidelines (IAG) – Príručky pre vyhodnocovanie dopadov.

Ku každej navrhovanej regulácii sa povinne vypracováva „vyhodnotenie dopadov“ (podobne ako v slovenskej legislatíve „doložka vplyvov.“ Máme za to, že vyhodnotenie vplyvov by malo byť komplexnejšie a najmä že scenár „bez verejného zásahu“ by mal byť vždy zvažovaniu možnosťou.

Konzultácie môžete nájsť tu. Znenie našich odpovedí nájdete tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards