Ofenzíva trhu

Internet druhej generácie (teda smartfóny, mobilný internet, personalizovaný obsah, GPS...) behom pár rokov pripravil revolúciu v prúdení informačného toku spoločnosťou.

Ofenzíva trhu

Okrem množstva iných vecí táto revolúcia zvýraznila efektívnosť voľného trhu a postupne posiela do zabudnutia niektoré zaužívané ekonomické predsudky. Jedným z obľúbených je takzvaná informačná asymetria.

Informačná asymetria je nesúlad medzi tým, čo vie predávajúci, a tým, čo vie kupujúci. Strana, ktorá vie viac (napríklad predávajúci ojazdeného auta vie viac o jeho chybách) má údajne využívať túto asymetriu vo svoj prospech. S takýmto odôvodnením regulátor pristupuje k rôznym obmedzeniam trhu, aby „zneužívaniu“ tejto asymetrie jednou stranou zabránil.

Existencia informačnej asymetrie je ťažko vyvrátiteľný fakt, avšak z neho vyvodené závery a kroky niektorých smerov ekonomickej teórie sú z podstaty veci neobhájiteľné. Prečo informačná asymetria je úplne prirodzeným stavom na trhu a ako s ňou dokáže fungovať je témou na iný článok.

Nové technológie však dokážu posúvať hranice neznalosti v trhových transakciách o míle dopredu. Crowd reviews (do slovenčiny to môžeme ťažkopádne preložiť ako recenzie z davu) umožňujú ľuďom prakticky okamžite zhodnotiť službu, či tovar a pre ďalších potenciálnych kupujúcich tak napomôcť v rozhodnutí (ne)kúpiť.

Práve masovosť hodnotení pomáha odstrániť subjektivitu hodnotení profesionálnych recenzentov papierových médií. Pri pohľade na hodnotenia väčšiny produktov na portáloch ako Amazon dokážete zhodnotiť jeho klady a zápory. V prípade niektorých služieb (napríklad hotelové ubytovanie) môžu zlé hodnotenia znamenať pre podnikateľa rýchly koniec.

Tou skutočnou ofenzívou trhu je však až zabudovanie podmienky dobrého hodnotenia na možnosť ponúkať svoje služby. Napríklad služba na zdieľanie jázd autom Lyft podmieňuje účasť vodiča v systéme hodnotením 4.5/5 a lepším (ako by asi dopadlo hodnotenie štátnych úradov?). Kým regulátor sa snaží ochrániť zákazníka často až komickým spôsobom (žiadateľ o taxi licenciu v Londýne sa musí v čase všadeprítomného GPS spamäti orientovať v  25 000 uliciach), trh motivuje poskytovateľov služby uspokojiť zákazníkove skutočné túžby. Napríklad v aplikácii Lyft potrebujete vlastniť auto, byť bezúhonný a stretnúť sa s miestnym mentorom (skúseným vodičom ktorý dlhšie jazdí pre Lyft) a následne absolvovať prvých 30 jázd „zelenáča“.

Tieto možnosti sa presúvajú do stále zložitejších oblastí, ako sú napríklad financie či medicína. Nielen, že si svojho lekára môžete vyberať podľa hodnotenia (tam, kde vám to zdravotnícky systém dovolí...), ale lekárske zistenia môžete následne napríklad cez službu diagnose.me online konzultovať s odborníkmi celého sveta.

Trh tak preniká do oblastí, ktoré ešte nedávno boli používané ako príklad, že „tu trh nemôže fungovať.“
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards