Harmonizácia, unifikácia, normalizácia

Na nedávnom paneli v Národnom konvente mladých som mal možnosť vyjadriť znepokojenie nad pokračujúcou harmonizáciou v EÚ (teda zjednocovanie štandardov a pravidiel všetkého druhu), ktorá postupne vytláča konkurenciu a inovácie z Európskeho priestoru.

Harmonizácia, unifikácia, normalizácia

Jeden zo spoludiskutujúcich následne oponoval príkladom zjednotenia cien roamingu, ktorý je vraj príkladom prospešnosti harmonizácie. Avšak práve roaming je pekným príkladom, na ktorom sa dá demonštrovať škodlivý vplyv harmonizácie.

EÚ pred nedávnom stanovila stropy pre roamingové ceny volaní. Už to by malo v hlavách spustiť alarm – cenové stropy vždy znamenajú distorziu cenového mechanizmu a teda trhu ako takého. Nie je možné zlepšiť postavenie spotrebiteľa na úkor zníženia efektivity výrobcu. Ak sa zníži efektivita výroby (a zavedením cenových regulácií sa zákonite zníži), zhorší sa aj postavenie spotrebiteľa.

Samozrejme, niekto prospech z tohto opatrenia mať bude – tí, ktorí veľa cestujú a teda využívajú roaming. Napríklad Komisári či europoslanci. Naopak, náklady tohto opatrenia dopadnú na tých, ktorí roaming nevyužívajú. Napríklad dôchodcovia. Ku zvýšeniu cien asi v dravom prostredí telekomu sotva príde, ale cena bude klesať pomalšie.

Táto harmonizácia zároveň bude znamenať smrť pre inovatívne produkty. Mohli vzniknúť virtuálni operátori, zameraní na roaming, či špeciálne produkty pre cestovateľov. V niektorých krajinách sveta napríklad operátori ponúkajú špeciálne simkarty pre turistov, zakúpiteľné len s pasom, ktoré majú extrémne nízke ceny volaní do zahraničia.

Otvorenie trhov členských štátov bolo a je skvelou príležitosťou na vznik nových nápadov, vylepšení a produktov, ktoré budú lacnejšie a lepšie. Na to však nestačí len konkurencia v podobe väčšieho počtu výrobcov, ale aj konkurencia v podobe väčšieho počtu nápadov. Priestor na nápady sa však harmonizáciou postupne zužuje. Nádržka splachovača má stanovený maximálny obsah, automobiloví výrobcovia môžu používať len jeden druh chladiva do klimatizácie, všetky stránky musia mať ultraotravné oznámenia o tom, že používajú cookies. A pravidiel neustále pribúda.

Konkurencia sa dá posilňovať, ale len odstraňovaním bariér, nie vytváraním nových. Zefektívnime aukciu frekvenčných pásiem (aby sa na Digitálnu dividendu a teda aj vstup nového operátora nečakalo rok naviac), umožnime vzájomnú obchodovateľnosť pásiem medzi operátormi alebo otvorme hranice, aby rakúsky operátor mohol predávať služby aj v Bratislave. Ale harmonizácia nemá s budovaním konkurenčného trhu nič spoločné. Synonymom sú unifikácia, či také to pre nás nepekné slovo – normalizácia.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards