Minulý rok najviac z OZE „zarábala“ biomasa (Energie-portal.sk)

Ako komentoval pre Energie-portal.sk dňa 20.7. 2012 Martin Vlachynský z INESS, štedrá ponuka dotácií a donedávna minimálna rozvinutosť zariadení na biomasu nahráva ich výstavbe i nad rámec počtu, ktorý by vznikol v prostredí nedotovanom daňovými poplatníkmi.

Minulý rok najviac z OZE „zarábala“ biomasa (Energie-portal.sk)

Poznáme 12 príjemcov najštedrejších doplatkov za elektrinu.

Najrentabilnejší obnoviteľný zdroj energie (OZE) na Slovensku? Podľa všetkého biomasa. V rebríčku najvyšších doplatkov za výrobu elektriny za rok 2011 totiž hneď prvých päť priečok obsadili zariadenia, ktoré práve z biomasy vyrábajú elektrinu a spravidla i teplo. Len týchto päť zariadení si tak rozdelí viac ako 14 miliónov eur.

„Štedrá ponuka dotácií a donedávna minimálna rozvinutosť zariadení na biomasu nahráva ich výstavbe i nad rámec počtu, ktorý by vznikol v prostredí nedotovanom daňovými poplatníkmi,“ konštatuje na margo úspechu prevádzkovateľov zariadení na biomasu Martin Vlachynský, analytik INESS

Víťaz z Bardejova

Podľa zoznamu výrobcov elektriny s doplatkom, ktorý poskytol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (URSO), najviac elektrickej energie z biomasy vyrobila rakúsko - slovenská spoločnosť Bioenergy Bardejov – 64 tisíc megawatt hodín. „Výška doplatku tak činí 4,5 milióna eur,“ prepočítava URSO v dokumente.

No kým doplatky za OZE sa spravidla okamžite spájajú s podozrievaním, obzvlášť po prevalení sa fotovoltaických škandálov v Čechách, pri bardejovskej firme nič nenasvedčuje tomu, že podozrievavosť je na mieste.

Rakúska technológia

Keď firma spustila svoju elektráreň na biomasu v Bardejove na začiatku roku 2010, už vtedy sa netajila, že jej zariadenie je na Slovensku unikátne. „Použité rakúske technológie umožňujú kombinovanú, vysoko účinnú výrobu elektrickej a tepelnej energie na báze obnoviteľného zdroja a predstavujú technickú špičku v Európe,“ tvrdí Bioenergy Bardejov.

Zverejnené parametre a výkon elektrárne zodpovedajú doplatenej čiastke zo strany štátu. Navyše zariadenie zásobuje teplom sedem tisíc domácností, pričom podľa vyhlásení spoločnosti garantuje o desať percent nižšiu cenu, v porovnaní s teplom zo zemného plynu. Výška investície predstavovala 32 miliónov eur, pričom spaľuje drevnú štiepku.

Od buka

Druhý najvyšší doplatok za elektrinu – asi tri milióny eur – rovnako smeruje na východ Slovenska, do spoločnosti Bukocel patriaci do holdingu Bukóza Holding. „Ako hlavný produkt vyrábame bielenú papierenskú buničinu, ktorá je polotovarom pre výrobu grafických a hygienických papierov,“ tvrdí Bukocel na svojej webstránke.

Do energetiky sa spoločnosť z Hencoviec definitívne presunula na konci roka 2009, kedy jej URSO schválilo prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

No firma Bukocel sa okrem výroby elektriny v poslednom čase preslávila aj menej slávne. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia firma v máji tohto roku porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Záhadná fotovoltaika

Druhú, väčšia časť z rebríčka TOP 12 uzatvárajú fotovoltaici. Celkovo si sedem najväčších producentov elektriny príde na viac ako 11 miliónov eur. Najúspešnejšou v tejto oblasti je Elektráreň Kosihy, ktorej sa ujde 1,8 milióna eur.

Pri snahe skontaktovať sa s prevádzkovateľmi solárnych panelov redakcia energie-portal.sk neuspela. Spôsobené to však môže byť i skutočnosťou, že mediálny obraz prevádzkovateľov solárnych elektrární v poslednej dobe výrazne utrpel. Zároveň i fotovoltaika je prvým OZE na odstrel. „Katastrofálny ekonomicky dopad dotovania  fotovoltaickych OZE v Českej republike napovedá, že niektoré dotačné schémy nie sú v súčasnej ekonomickej situácii udržateľné ani krátkodobo,“ uzatvára Martin Vlachynský.

Tomáš Ferenčák

Energie-portal. sk, 20.7. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards