Prednáška o eurokríze na Kolégiu Antona Neuwirtha

Juraj Karpiš z INESS bude dňa 2.5. 2013 prednášať o príčinách, aktuálnom stave a scenároch eurokrízy na internáte Svoradov v Bratislave (Svoradova ulica č.13). Prednáška sa koná od 19:00 do 20:30 a je určená pre študentov, ale aj širokú verejnosť.

Prednáška o eurokríze na Kolégiu Antona Neuwirtha
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards