INESS získal cenu Nadácie Orange

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange oceňovala Nadácia Orange výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach: Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia.
 

INESS získal cenu Nadácie Orange

Nominovaných bolo viac ako 101 mimovládnych organizácií, spomedzi ktorých Odborná hodnotiaca komisia určila 5 nominácií v každej kategórii. Z nich komisia určila troch víťazov. Slávnostné udeľovanie cien za účasti mnohých osobností spoločenského života sa uskutočnilo 28. apríla 2015 a nechýbali sme na ňom ani my.

INESS získal v kategórií Vzdelávanie 3. miesto a finančnú odmenu 2000 eur za vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať zavádzajúce mýty a motivovať ich k aktívnemu občianskemu životu. Cenu prebrali riaditeľ INESS Richard Ďurana a Jana Kostovčáková, ktorá má v INESS na starosti komunikáciu so strednými a vysokými školami.

Nadácii Orange týmto ďakujeme za ocenenie nášho úsilia na poli vzdelávania. Po mnohých zahraničných oceneniach sme radi, že sa naše vzdelávacie projekty dostávajú do povedomia aj doma a toto ocenenie nám môže pomôcť pri budovaní vzťahu s ďalšími učiteľmi na stredných a vysokých školách.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards