Sociálny systém v SR 2022

V rámci prednášky Ceny štátu pre učiteľov na finále Ekonomickej olympiády sme sa venovali téme sociálneho systému na Slovensku v roku 2022.

Sociálny systém v SR 2022

Obsahom prednášky bol objem výdavkov na jednotlivé dávky v oblastiach sociálného systému ako pomoc v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, pomoc v chorobe, invalidite a pri zdravotnom postihnutí, podpora zamestnanosti, pomoc pozostalým, pomoc v starobe alebo pomoc rodinám a deťom. 

Taktiež, aké sú výdavky štátu na rodinu počas prvých piatich rokov a aké sú celkové výdavky na sociálny systém.

Prezentáciu si môžete pozrieť a stiahnúť TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards