Slovensko a Česko plánujú spoločný postup a pripomienky k návrhu novej poľnohospodárskej politiky EÚ

Martin Vlachynský vystúpil v relácii Rádia Slovensko na tému Spoločnej poľnohospodárskej politiky. 26.6.2018.

Slovensko a Česko plánujú spoločný postup a pripomienky k návrhu novej poľnohospodárskej politiky EÚ

Juraj Jedinák, moderátor: “Slovensko a Česko plánujú spoločný postup a pripomienky k návrhu novej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Spolu s ďalšími štátmi V4 totiž nie sú spokojné napríklad s plánovaným znížením rozpočtu pre poľnohospodárstvo, zastropovaním priamych platieb či s ich pomalým dorovnávaním. Nová spoločná poľnohospodárska politika vstúpi do platnosti v roku 2021.”

Martin Kalužák, redaktor: “Vyšehrádska štvorka má byť podľa predstavy stredoeurópskych štátov otvorenou platformou pre ďalšie krajiny. Spoločne by mali na Európsku komisiu vyvíjať tlak pre zmenu návrhu poľnohospodárskej politiky. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.”

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva: “Otvorený formát, mnoho krajín očakávame, že sa k tomuto formátu pridá a snáď sa nám spoločne menším krajinám, ale ktorí ovládajú možno že 105-miliónový európsky trh, podarí viac.”

Martin Kalužák: “Štáty od Únie tiež žiadajú definovať tzv. skutočného farmára, zvýšenie podpory konkrétnej produkcie, harmonizovať štátnu pomoc pre celú Európu či zrýchliť dorovnávanie priamych platieb. Český minister poľnohospodárstva Jiří Milek.”

Jiří Milek, český minister poľnohospodárstva (preklad z češtiny): “Naozaj chceme vytvoriť širšiu platformu V4 plus, aby sme presadzovali v Európe svoje spoločné záujmy. Môžem tiež potvrdiť, že sme sa zhodli na tých všetkých témach stopercentne.”

Martin Kalužák: “Najväčšou výhradou, ktorú má naša krajina, je pomalé dorovnávanie priamych platieb. Slovenský farmár dnes dostáva na hektár približne 200 eur, čo sú asi tri štvrtiny európskeho priemeru. Ten by sme podľa súčasného návrhu komisie nemali dosiahnuť ani v roku 2027. Predseda Poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.”

Emil Macho, predseda Poľnohospodárskej a potravinárskej komory: “Pre Slovensko je nedostačujúce, keď v roku 2027 sa dostaneme na úroveň 84, respektíve 85 percent.”

Martin Kalužák: "Priame platby ale nie sú všeliekom pre naše zaostávajúce poľnohospodárstvo, upozorňuje analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský. Napriek tomu, že k nám cez ne prúdia stovky miliónov eur, sektoru vraj chýbajú investície a modernizácia."

Martin Vlachynský, INESS: “Motivujú poľnohospodárov, alebo vlastníkov pôdy aplikovať veľmi jednoduchú výrobu s nízkou pridanou hodnotou, ustupovať od živočíšnej výroby, pretože najľahšie, čo môžu spraviť je nechať pôdu zarásť ako pasienky a len inkasovať teda priame platby bez toho, aby museli akýmkoľvek spôsobom investovať.”

Martin Kalužák: “Navrhovaný rozpočet Únie pre poľnohospodárstvo dosahuje 365 miliárd eur, z toho sú asi 4 miliardy určené pre Slovensko. Možné zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky sa očakávajú do európskych volieb v roku 2019.”

Martin Kalužák, Juraj Jedinák, Rádio Slovensko, 26.06.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards