Slovenská minimálna mzda nie je 6. najnižšia, ale 6. najvyššia

Na sociálnych sieťach vyhrávajú konkurenčný boj o našu pozornosť emotívne a do negatívnej strany vychýlené správy. Sú na to dobré evolučné dôvody.

Slovenská minimálna mzda nie je 6. najnižšia, ale 6. najvyššia

Pre slovenské sociálne siete to znamená pravidelne sa vracajúcu tému nízkych miezd. Naposledy sa objavila reinkarnovaná verzia v podobe nízkej minimálnej mzdy. Podľa porovnania Eurostatu máme na Slovensku 6. najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ.

Takto jednoducho sa však minimálne mzdy nedajú porovnávať. Hneď prvým problémom je, že v porovnaní chýba 9 krajín Európy, ktoré nemajú minimálnu mzdu. V nich je štátom určovaná minimálna mzda 0. Pridanie týchto krajín do tabuľky nás posunie niekde do stredu poradia.

Ďalším problémom rebríčka je, že porovnáva „polohrubé“ minimálne mzdy. A polohrubá mzda je svojvoľne zvolené číslo medzi mzdovými nákladmi zamestnávateľov a čistou mzdou zamestnancov. Slovensko je špecifické tým, že relatívne veľkú časť daní a odvodov z práce u nás „platí“ zamestnávateľ. Je to druhý najvyšší podiel v EÚ hneď po Francúzsku. Teda máme opticky nižšiu „polohrubú“ mzdu. Keby sme porovnávali skutočné mzdové náklady minimálnych miezd medzi krajinami, znova by sme sa posunuli v rebríčku vyššie.

Ani takéto porovnanie by však stále nezohľadňovalo všetky relevantné faktory. Výška minimálnej mzdy je totižto silno ovplyvnená aj mzdovou úrovňou v krajine. Jednoducho nemôžeme mať luxemburskú minimálnu mzdu s východoeurópskymi platmi. Ak tak chceme skutočne vedieť, akú vysokú máme minimálnu mzdu, vzhľadom na náš potenciál, musíme jej veľkosť porovnať s priemernou mzdou.

Toto rieši ukazovateľ podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde. Spraviť takéto porovnanie za celú EÚ bolo  donedávna pomerne náročné, lebo neexistovali dobré porovnateľné dáta o priemerných mzdách v EÚ. Nedávno však Eurostat zverejnil ukazovateľ „Priemerný plat na zamestnanca na plný úväzok“. Ak tieto čísla porovnáme s minimálnymi mzdami, tak prídeme na to, že Slovensko nemá 6. najnižšiu minimálnu mzdu, ale 6. najvyššiu minimálnu mzdu vzhľadom na mzdovú úroveň. Naša minimálna mzda dosiahla v roku 2022 výšku 45,2 % priemernej mzdy, pričom v spomínanom Luxembursku to bolo 35,6 %.

Ale aj toto porovnanie by si žiadalo ešte upresniť. Slovensko je krajina s veľmi vysokými regionálnymi rozdielmi. Naša priemerná mzda dostatočne neodráža ekonomickú situáciu v chudobnejších regiónoch. Napríklad v takom okrese Rimavská Sobota dosiahol podiel minimálnej mzdy na priemernej až 67 %. To sú extrémne vysoké hodnoty, ktoré nutne prinášajú negatívne dopady pre miestny trh práce. Aj preto je v tomto okrese nezamestnanosť 15 %, pričom na Slovensku klesla pod 5 %.

Z tohto pohľadu tak vôbec nemôžeme hovoriť o nízkej minimálnej mzde na Slovensku. Naopak, jej výška už dnes konzervuje v chudobných oblastiach desiatky tisíc ľudí na život mimo oficiálny trh práce. Na život v chudobe.


Zdroj: Eurostat, Spring 2023 Economic Forecast EK, vlastné spracovanie

Hospodárske noviny, 5.8.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards