Prorodinný balík v parlamente prešiel

Rádio Expres odvysielalo vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k prorodinnému balíku. 25.5.2022

Prorodinný balík v parlamente prešiel

Radovan Ďurana, INESS:

„My sme všetci dúfali, že po zmene vlády teraz dostaneme vládu, ktorá bude transparentne komunikovať, že budeme vidieť prepočty, Excely, východiská a hlavne ciele. Nemáme nič.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards