Prečo niesú miliardy z EÚ geniálnou správou

SME uverejnilo článok Martina Vlachynského k čerpaniu eurofondov. 24. 07. 2020.

Prečo niesú miliardy z EÚ geniálnou správou

Reformy sa nerobia míňaním peňazí.

Balík financií z Európskej únie, pripravený v súvislosti s aktuálnou ekonomickou krízou, už dostal konkrétne kontúry. Napriek všeobecnému nadšeniu ho INESS považuje za riskantný, zbytočne veľký a vyjadruje znepokojenie nad dlhodobými dosahmi tohto fondu.

Náznaky krízy pre koronou

Pandémia Covidu-19 bola zásadným ekonomickým šokom, no príznaky ekonomického spomaľovania sme mohli sledovať už v roku 2019, dávno pred jej vypuknutím. Príčinou chronických ekonomických problémov Európskej únie a slabého rastu za poslednú dekádu nie je vírus, ale dlhodobá fiškálna nezodpovednosť národných štátov, chýbajúce reformy najmä sociálnych systémov čeliacich demografickej zmene, rozsiahle zasahovanie štátov do fungovania ekonomík a míňanie vzácnych zdrojov na politicky vytvorené ciele. To všetko by nebolo možné bez agresívnej monetárnej expanzie ECB, ktorá podporovala neefektívne investície aj súkromných investorov. Tieto príčiny fond obnovy nepomôže riešiť a skôr ich prehlbuje.

Reformy, nie čistiarne

Národní politici mali problémy minúť efektívne aj doterajšie zdroje z eurofondov, fond obnovy preto hrozí enormnou neefektívnosťou s minimálnou hodnotou za peniaze. Predstava, že do roku 2023 slovenskí politici vymyslia „náhradu“ za automobilky či oceliarne, je scestná. V slovenskej realite už vidíme prvé nápady (masová výstavba nemocníc, kanalizácie, vodíkovej infraštruktúry), kde hodnota za peniaze nehrá žiadnu úlohu. Podobne ako v prípade doterajších eurofondov, prvým, hlavným a jediným skutočným kritériom sa stane schopnosť tieto zdroje čo najrýchlejšie minúť. Ruka v ruke s tým pôjde vytvorenie obrovského priestoru na „vybavovanie“, lobing či priamu korupciu. Poškodené bude aj konkurenčné prostredie. Mnohým podnikateľom sa viac oplatí bojovať o fondy ako o zákazníkov. Slovensko potrebuje reformy školstva, zdravotníctva, súdnictva či poľnohospodárskej politiky. Reformy sa však nerobia míňaním peňazí, ale manažérskymi rozhodnutiami a politickou odvahou. Hrozí, že politici s miliardami v rukách sa vrhnú na murovanie nových nemocníc, zaplavenie škôl elektronickými hračkami či naťahovanie internetových káblov na lazy. Hoci reformy sú podmienkou čerpania z fondu, historická skúsenosť ukazuje, že Európska komisia má tendenciu privierať oči nad neuskutočnením reálnych reforiem v záujme zachovania zmieru v EÚ.

Čoho sa obávať

Miliardové zdroje na riešenie krízy, pri ktorej nezanikla ani jedna cesta, nespadol jediný dom, nezmizol kapitál, bude musieť splácať tri desiatky rokov celá jedna generácia Európanov vo forme vyšších daní, zníženej kúpyschopnosti miezd, znehodnotených úspor, ale najmä ešte slabším ekonomickým rastom. Slovensko pravdepodobne bude čistým príjemcom peňazí (táto skutočnosť sa nemusí naplniť pre nízke čerpanie či nesplnenie cieľov), lenže dlhodobé dosahy balíka na slovenské hospodárstvo nehodnotíme pozitívne. Naopak, pokrivenie hospodárskej súťaže bude mať negatívne vplyvy. V našom vesmíre nie je reálna predstava, že slovenskí politici sa na tomto rozdávaní miliárd odmietnu zúčastniť. Môžu sa však pokúsiť ich minúť najmenej škodlivým spôsobom. Minúť ich na položky, ktoré sú bežne platené z domáceho rozpočtu, a tým aspoň spomaliť zadlžovanie krajiny či budúci rast daní. Na aktivity, ktoré nebudú podporovať neefektívnu produkciu a poškodzovať konkurenčné prostredie (dotácia konkrétnych podnikov a sektorov), ale budú transferom pre obyvateľstvo (dotácia odvodov nízkopríjmových zamestnancov). Je však otázne, či podmienky čerpania fondu takýto postup vôbec umožnia. Martin Vlachynský Autor je analytikom INESS

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards