Pomoc pre rodiny

.Týždeň uverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k schváleniu rodinného balíka. 29.5.2022

Pomoc pre rodiny

Radovan Ďurana, INESS:

„Mnohí sme boli presvedčení, že minulosť od boku vystrelených účelových sociálnych balíčkov pominula s poslednými voľbami. Chyba lávky, tento balíček posúva politiku nepripravených výdavkových politík na inú úroveň. Zhruba trojnásobne drahšiu. Precedens, ktorý si nikto neprial.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards