Politika trhu práce

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny má ako jednu zo svojich úloh zabezpečiť znižovanie miery nezamestnanosti. Na túto úlohu používa rôzne nástroje v rámci tzv. politiky trhu práce.

Politika trhu práce

Medzi tieto nástroje patria napr.: podpora vytvárania pracovných miest v súkromnom sektore a samospráve, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a VÚC alebo príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Efektívnosť týchto politík je otázna.

Náklady na jedného čistého zamestnaného človeka sa pohybovali medzi rokmi 2013 a 2014 od 5 400 eur do viac ako 29 tisíc eur. Jedna politika (aktivačné práce) dokonca zaznamenala zhoršenie pravdepodobnosti, že si človek nájde prácu. Teda táto politika ešte zvyšovala nezamestnanosť namiesto znižovania. Dokopy išlo až 30% zdrojov na 3 najmenej efektívne politiky. Spomínaných 29 tisíc na jedného čistého zamestnaného v rámci príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a 12 a 9 tisíc eur v rámci podpory vytvárania pracovných miest v súkromnom sektore a v samospráve.

V rokoch 2013 až 2014 bolo v SR 358 až 386 tisíc nezamestnaných a na celkovú politiku trhu práce išlo okolo 150 mil. eur. Na jedného nezamestnaného tak vtedy vychádzalo v rámci politiky trhu práce približne 400 eur ročne. Situácia sa však medzičasom na trhu práce zlepšila a v roku 2016 sme mali len 266 tisíc nezamestnaných a celkové náklady na politiku práce boli 195,9 mil. eur. Teda asi 736 eur na jedného nezamestnaného. Tento rok sa však rozpočtované výdavky na politiku trhu práce vyšplhali až na 282 mil. eur a pritom je očakávaná najnižšia miera nezamestnanosti v histórii SR. V prvom štvrťroku 2017 bol počet nezamestnaných 240 tisíc a môžeme očakávať, že na konci roka sa bude blížiť k hranici 200 tisíc. V takom prípade sa výdavky politiky trhu práce vyšplhajú na 1 400 eur na jedného nezamestnaného. To je o viac ako 3 krát viac ako pred 4 rokmi. Zamestnávanie nezamestnaných sa tak čím ďalej viac stáva drahou verejnou službou.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards