Podporte nás

  INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, je teda vo veľkej miere podmienené aj Vašou štedrosťou.

Vďaka Vašej podpore je INESS už niekoľko rokov v rade najcitovanejším ekonomickým think-tankom v slovenských médiách, organizuje viaceré (už tradičné) vzdelávacie podujatia pre študentov, prevádzkuje portál vysvetľujúci podstatu finančného vzťahu medzi občanom a štátom, ktorý rozšíril aj na stredné a vysoké školy, organizuje medzinárodné i domáce konferencie na aktuálne témy a publikuje Policy štúdie, knihy, vlastný mesačník a hĺbkové analýzy a odporúčania pre vládnu politiku.

Na realizáciu tohto širokého spektra aktivít a ich udržiavanie a rozširovanie sú potrebné finančné prostriedky. Ak máte záujem o podporu nášho úsilia o šírenie všeobecného povedomia o fungovaní trhových mechanizmov a efektoch štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí, staňte sa našim podporovateľom.

Každý darca podporou INESS získa:

  • VIP pozvánky na všetky podujatia organizované INESS (pri dare nad 500 EUR)
  • VIP pozvánky na osobné stretnutia s významnými zahraničnými hosťami (pri dare nad 5000 EUR)
  • zadarmo každú tlačenú publikáciu vydanú INESS (pri dare nad 500 EUR)
  • pravidelné zasielanie mesačníka Market Finesse
  • pravidelné informovanie o všetkých pripravovaných aktivitách
  • možnosť stretávať sa s členmi INESS a diskutovať o aktuálnych spoločenských témach

 

Môžete nás podporiť nasledovnými spôsobmi:

 

 

Finančný dar

 

 

Bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100
prípadne IBAN: SK2811000000002664752087 (Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava)

Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno (voliteľné) a "Dar".

Môžete využiť aj darcovský portál dakujeme.sk

finančným prevodom cez PayPal:

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

IČO: 30798442
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika •

Ak ste zamestnanec:
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje INESS. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2020.

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2021.

Ak ste živnostník:
Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS. Editovateľnú formu Daňového priznania typu B s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2020.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2021.
(V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2020.)

Ak konáte v mene firmy:
V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS. Editovateľnú formu Daňového priznania pre právnické osoby s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2021.

Prevodom pomocou Bitcoin:
3HpzFGRKogei7W498SEEGYvEywkFdAhP9y

Prevodom pomocou Bitcoin Cash: 12nmR1wnjxAth2hDKp6ZtF3tuqaUW3x5vs

 

V prípade, že by ste chceli INESS poskytnúť nefinančný dar (notebook pre stážistov, data projektor, softvérové licencie, knihy, kancelárske potreby, dobrú kávu, grafickú pomoc a pod), prosím kontaktujte nás.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa s Vami rád stretnem a predstavím Vám bližšie fungovanie INESS.
 

Richard Ďurana, riaditeľ INESS

Za Vašu podporu Vám za celý tím INESS ďakujem.

  

 

 

 

 

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards