Pankl Automotive Slovakia rozširuje výrobu

Radovan Ďurana komentoval pre Rádio Slovensko stimulmi podporené rozšírenie výroby v Topoľčanoch. 4.7.2018.

Pankl Automotive Slovakia rozširuje výrobu

Marián Kukelka, moderátor: „V Topoľčanoch pribúdajú pracovné miesta. Súkromník, ktorý pôsobí v tamojšom priemyselnom parku už asi pätnásť rokov, rozširuje svoju výrobu na Slovensku. V regióne, kde je nezamestnanosť pod celoslovenským priemerom, získala aj podporu od štátu.“

Jana Obrancová, redaktorka: „Rakúska spoločnosť Pankl Automotive Slovakia vyrába v Topoľčanoch súčiastky do motorov a podvozkov pre autá, motocykle aj lietadlá. Na Slovensku podľa šéfa predstavenstva Wolfganga Plassera pôsobí už od roku 2004.“

Wolfgang Plasser, predseda predstavenstva spoločnosti Pankl Automotive Slovakia: „Rozhodli sme sa rozšíriť našu výrobu najmä preto, že máme zvýšený počet objednávok. Celková investícia do rozšírenia dosiahla asi desať miliónov eur, ktoré sme investovali do prístavby a strojov. Vytvorili sme tiež šesťdesiat nových pracovných miest.“

Jana Obrancová: „Ich počet by sa mal v najbližších mesiacoch ešte zdvojnásobiť. Spoločnosť aktuálne v Topoľčanoch zamestnáva asi štyristopäťdesiat ľudí. Do piatich rokov by ale mal počet zamestnancov dosiahnuť osemsto. V regióne pritom nezamestnanosť dosahuje menej ako tri a pol percenta a je už dlhšie pod celoslovenským priemerom. V okrese už teraz pracujú aj dve stovky cudzincov. Mária Hrehová z ústredia práce.“

Mária Hrehová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Úrady práce evidujú v okrese Topoľčany na konci mesiaca máj celkom šesťstoštyridsaťdva voľných pracovných miest. Najčastejšie ide o pracovné pozície, ako kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ale aj operátori a montéri strojov a zariadení.“

Jana Obrancová: „Rakúska spoločnosť pritom na rozšírenie výroby v Topoľčanoch získala aj štátnu pomoc vo výške jeden milión stotisíc eur. Vládne stimuly, ktoré končia v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou, analytici dlhodobo kritizujú. Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.“

Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz: „Takýto nástroj poškodzuje aj trhové prostredie, kde zvýhodňuje jedných hráčov pred druhými. Namiesto investičných stimulov by vláda mala sústrediť všetko svoje úsilie a zdroje na zlepšenie podnikateľského prostredia.“

Jana Obrancová: „V Nitrianskom kraji v uplynulom období získalo štátnu pomoc viacero spoločností, vrátane britskej automobilky. Nezamestnanosť v kraji klesá a ponuka voľných pracovných miest narastá. Región zároveň zažíva prílev pracovných síl zo zahraničia.“

Jana Obrancová, Marián Kukelka, Rádio Slovensko, 04.07.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards