Paleo-vzdelávanie: 4 podmienky učenia sa lovcov a zberačov

Aktuality.sk uverejnili komentár analytika Róberta Chovanculiaka k prvkom vzdelávacieho prostredia. 27.5.2022

Paleo-vzdelávanie: 4 podmienky učenia sa lovcov a zberačov

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Prvým dôležitým znakom tohto prostredia bola vysoká miera transparentnosti. V tlupách lovcov a zberačov nebolo miesta a času, kde by deti nemali prístup a nemohli pozorovať, čo sa deje. Deti mohli zapájať svoje inštinkty pozorovania a zvedavosti vo všetkom od stavania prístreškov, výroby nástrojov, stopovania, cez riešenie sporov, politické diskusie, hádky až po tance, oslavy a sexuálne aktivity. Jednoducho deti neboli izolovane od žiadnych aktivít dospelých. Snáď jedinou výnimkou objavenou antropológmi boli náročne lovecké misie.“

Celý komentár si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards