Oba návrhy sú nanič, vymyslite tretí

Plus jeden deň uverejnil vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k protiinflačnému balíčku. 19.5.2022

Oba návrhy sú nanič, vymyslite tretí

Radovan Ďurana, INESS:

„Oba návrhy by mali skončiť v šuplíku. Zodpovedné ministerstvá mali už dva mesiace pracovať, aby verejnosti predstavili analýzy, kde by pomenovali problémy a predstavili možné riešenie. Intenzívna verejná diskusia by pomohla identifikovať prehliadnuté problémy.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards