Neboli splnené ani strategické kroky

Martin Vlachynský sa pre Zdravotnícke noviny vyjadril ku krokom v zdravotníctve. 19. 03. 2020.

Martin Vlachynský, analytik INESS

Výpočet splnených záväzkov je rýchly: podarilo sa spraviť revíziu výdavkov, okrem toho IZP spravilo kus práce s benchmarkingom a s hľadaním najlepšej praxe. Z toho vyplynulo aj niekoľko ďalších, aspoň čiastočne splnených bodov, napríklad porovnávanie cien. Zdá sa, že sa hýbe aj výstavba novej nemocnice, minimálne búraním. Zlyhania nám zaberú zvyšok textu, ktorý rozsahom nebude zďaleka stačiť. Nepodarilo sa prepojiť zdravotné a sociálne služby. Skrátenie čakacích lehôt posúdiť nevieme, keďže (s výnimkou tých pár notoricky známych) sa naďalej nijako nemerajú, eHealth naplno nefunguje, vláda nepripravila pravidlá pre účelnosť vynakladaných prostriedkov, neprišlo ani k odmeňovaniu na základe „zásluhového princípu“.

Vymenovávať všetky položky asi nemá zmysel, čitateľ si Programové vyhlásenie vlády nájde na webe sám. Preto už len spomeniem, že neboli splnené ani strategické kroky ako „vypracovanie stratégie na 20 rokov“ a všetci dobre vieme, že „prehodnotenie koncovej siete nemocníc“, inými slovami slávna stratifikácia, nastalo len na papieri.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards