Market Finesse 8/2020

Bez zábran. COVID19 vytrvalo určuje aktuálne témy verejného diškurzu. Unavení z politických škriepok často opomíname ekonomické dopady pandémie a navrhovaných opatrení na elimináciu jej dopadov.Miliarda sem, miliarda tam, rekordné deficity. Pre bežných ľudí neuchopiteľné schémy a čísla. Navyše zahmlené zložitými transfermi z Európskej únie. 

Market Finesse 8/2020

Ako veľmi trefne odpovedal na jednu novinársku otázku môj kolega Martin Vlachynský: „Pandémia nezničila fabriky, nezrúcala mosty ani nepodpálila mestá. Zasiahne skôr špecifické skupiny ľudí, napríklad tých zamestnaných v turizme či gastre. Veľké a dlhodobé škody však môžu narobiť následné kroky vlád. Pandémia v mnohých politikoch uvoľnila všetky zábrany, vidíme vlnu obrovského zadlžovania, miliardových balíkov a ignorovania princípov nezasahovania štátu do podnikania, na ktorých vyrástla moderná prosperita.“ Slovensko je žiarivý príklad. Dokonca aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, strážny pes verejných financií, sa nechala počuť, že: „Vzhľadom na prepad ekonomiky v dôsledku pandémie koronavírusu a potrebu jej podpory nepovažuje Rada za kľúčový problém absenciu konsolidačných opatrení pre rok 2021.“

Koronavírusu sa, samozrejme, vniekoľkých textoch venujeme aj v tomto čísle Market Finesse. Čakajú nás vskutku zaujímavé časy. Medzitým však v INESS nepoľavujeme v navrhovaní zlepšení hospodárskych politík. Za uplynulý mesiac sme zverejnili a novinárom odprezentovali až štyri publikácie. V chronologickom poradí prvá s názvom Slovenské školstvo vyhralo jackpot sa venuje financovaniu školstva. Vyvraciame v ňom zažitý mýtus o významnom podfinancovaní slovenského vzdelávacieho systému v porovnaní so zahraničím. V publikácii navrhujeme riešenia dvoch identifikovaných problémov, a tými sú tabuľkové platy nezohľadňujúce regionálne rozdiely a bsencia selektívneho odmeňovania šikovných a kvalitných učiteľov.

V poradí druhá publikácia s názvom Polohrubá mzda vytvára daňovoodvodový guláš sa venuje ekonomickej fikcii s názvom hrubá mzda, ktorá pred zamestnancami už dekády úspešne skrýva „odvody platené zamestnávateľom“. Pritom skutočná hrubá mzda by mala zahŕňať všetky dane a odvody platené z produktívnej práce, keďže v skutočnosti si na všetky odvody zamestnanec musí zarobiť svojou prácou. Ak dlhodobo sledujete naše výstupy, náš návrh ako túto zmätočnú fikciu odstrániť asi už tušíte.

Tretia publikácia reflektuje potravinovú „sebestačnosť“, ktorá v posledných rokoch povstáva z popola ako Fénix a hľadá si nových a nových politických heraldov. Podľa nich je potravinová sebestačnosť najdôležitejším cieľom agropolitiky, ktorý pomôže vyriešiť problémy v poľnohospodárstve a zabezpečí prežitie v krízových časoch. Štúdia s názvom Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len „sebestačnosť“ prináša sumár dôvodov, prečo ideál sebestačnosti nielenže stojí na vode, ale v súčasnom globalizovanom svete môže slovenských spotrebiteľov ako aj potravinársky a poľnohospodársky sektor poškodiť. Slovensko nepotrebuje potravinovú izoláciu ale spoluprácu a v publikácii navrhujeme reformné kroky, ako sa jej otvoriť.

Posledná štúdia nesie názov Zázračné lieky – ako ich zaplatiť neskrachovať. Jedným z dôvodov, pre ktorý sme sa do nej pustili, sú aj nové superdrahé lieky využívané na liečbu niektorých doteraz neliečiteľných ochorení. Ako však postupovať a kde na to vziať, ak podanie lieku pre jedného pacienta stojí 2 milióny eur? Podľa čoho sa určuje nárok a vyberá pacient pre takúto liečbu? Pri posudzovaní takejto a podobných otázok sa dostávame k podstate liekovej politiky na Slovensku, ktorú v publikácii popisujeme a tiež k návrhom nástrojov na zmeny v súčasnej liekovej politike.

Prajem vám pevné zdravie a inšpiratívne čítanie,

Richard Ďurana

Najnovšie vydanie Market Finesse 8/2020 v PDF

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards