INESS na Europe Liberty Forum vo Varšave

V dňoch 12. – 13.5.2022 sa vo Varšave konala medzinárodná konferencia s názvom Europe Liberty Forum. Na podujatí, ktoré sa pôvodne malo konať v Kyjeve, sa zúčastnili aj zástupcovia INESS: Richard Ďurana, Monika Budzák a Paulína Ivanišová. Na podujatí organizovanom Atlas Network a domácimi poľskými partnerskými think tankmi sa zišlo takmer 300 účastníkov z desiatok krajín, ktorí sa snažia - podobne ako INESS na Slovensku - podporovať ekonomickú slobodu vo svojich krajinách.

INESS na Europe Liberty Forum vo Varšave

Pred a po podujatí sa konali školenia a meetingy pre členov Atlas Network. Na uzavretom stretnutí pre pozvaných 26 riaditeľov európskych a amerických think tankov s názvom Transatlantic CEO Summit sa v dňoch 9. – 11. mája zúčastnil Richard Ďurana. Účastníci summitu niekoľko dní preberali aktuálnu ekonomickú situáciu v západnom svete, reakcie jednotlivých vlád voči pandémii koronavírusu, ale predovšetkým súčasný konflikt na Ukrajine - možné (geo)politické a ekonomické dopady a tiež formy pomoci. Intenzívne školenie zamerané na strategické plánovanie v organizácii absolvovala Monika  Budzák od 9. – 11.mája. Cez víkend 14. – 15.mája nasledovalo školenie MarCom, zamerané na zručnosti pri marketingovej komunikácii pre think tanky, na ktorom sa za INESS zúčastnila Paulína Ivanišová.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards