INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Nová EÚ regulácia DMA nadobudla účinnosť

Zákon o digitálnych trhoch (The Digital Markets Act - DMA), nové nariadenie Európskej únie, nadobudol účinnosť v máji 2023. Litovský think tank Lithuanian Free Market Institute vypracoval štúdiu, v ktorej upozorňuje na nedostatky a možné nezamýšľané dôsledky zavedenej regulácie. Prinášame jej krátke zhrnutie, celú analýzu si môžete stiahnuť tu.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards