INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Úprava stravného pre zamestnancov

Rádio Slovensko odvysielalo reportáž s vyjadreniami analytika Róberta Chovanculiaka k rovnoprávneniu gastrolístkov a finančného príspevku z pohľadu daní a odvodov. 30.10.2021

Schudobnieme?

Plus 7 dná uverejnilo vyjadrenie Martina Vlachynského k zvyšovaniu miezd. 14.10.2021

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards