Emancipovanejší pacient a rodina ako pomoc zdravotníkom

Premena pacienta a jeho väčšia emancipácia je celospoločenská otázka, v ktorej má štát obmedzené nástroje pre zmenu. Významnejšou zmenou môže byť najmä výraznejšie zaradenie predmetov orientovaných na ľudské telo a zdravie do učebných osnov základných a stredných škôl. Narážame tu na problém decentralizácie – školy kvôli centrálnemu plánu nemôžu samé od seba nahradiť výuku o životnom cykle bezstavovcov besedou s alergiológom.

Emancipovanejší pacient a rodina ako pomoc zdravotníkom

Rodina je aj dnes pre pacienta kľúčovou oporou. S ubúdajúcimi zdravotníkmi bude jej úloha rásť aj nad rámec psychologickej podpory. Pri absencii zdravotných sestier a sanitárov budú rodinní príslušníci nútení čoraz viac zvládať ošetrovateľské a diagnostické úkony. Aktívne zapojenie rodiny do poskytovania zdravotnej starostlivosti je bežné v rozvojovom svete, ale ako jeden zo svojich 10 receptov na nedostatok pracovnej sily ho ponúka aj Americká asociácia nemocníc (American Hospital Association). Známa sieť indických nemocníc Narayana Health (o ktorej ešte bude reč) si nechala Stanfordskou univerzitou vyvinúť kurz Noorah Health, ktorým inštruuje rodiny, ako sa starať o pacientov po absolvovaní intenzívnej starostlivosti v nemocniciach (inštruktáž prebieha počas návštevy pacienta – člena rodiny).

Ani v tomto prípade neexistuje priamočiare odporúčanie čo zmeniť, skôr niekoľko nápovedí – kurzy pre laikov na zdravotných školách, školiaci personál, kvalitné inštruktážne manuály (preväzovanie, predchádzanie preležaninám, rehabilitácia...), ale aj legislatívna možnosť zdieľanej zodpovednosti za pacienta. Pokiaľ zdravotník nebude mať možnosť ochrániť sa pred možnosťou postihu, spoluzodpovednosť rodiny neumožní.

Zlepšenie #18: Výrazné posilnenie výuky o zdraví a ľudskom tele v školách

Zlepšenie #19: Vytvorenie legálneho a morálneho priestoru na zapojenie rodinných príslušníkov do vykonávania zdravotnej starostlivosti

Celkovo 21 zlepšení nájdete v novej publikácii INESS pod názvom Chýbajúci zdravotníci: 21 zlepšení

blog SME, 20.5.2022

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards