Ekonomická olympiáda v Trnave

Aj do Trnavy zavítala Ekonomická olympiáda 08.02.2019, do priestorov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde sa konalo krajské kolo súťaže. 

Ekonomická olympiáda v Trnave

Stredoškoláci všetkých ročníkov spolu so sprevádzajúcimi pedagógmi prišli z viacerých miest v kraji, celkovo bolo zapojených 18 stredných škôl so 499 súťažiacimi. Študenti boli z gymnázií, z obchodných akadémií ale aj zo stredných odborných škôl. Do krajského kola postúpilo 41 úspešných riešiteľov.

Na úvod podujatia privítala účastníkov Monika Budzak z INESS, ktorá predstavila výsledky Ekonomickej olympiády, činnosť INESS a tiež podmienky postupu do celoslovenského finále.

Oficiálne otvorenie súťaže prevzala prodekanka Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Edita Poórová, Ph.D., ktorá zároveň predstavila možnosti štúdia na fakulte.

Nasledoval samotný písomný test, ktorý preveril schopnosti študentov prepojiť teóriu s praxou a tiež ich rozhľad v aktuálnych ekonomických témach. Po dopísaní testov mali študenti možnosť občerstviť sa.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards