Drahá informatizácia pokračuje

Slovensko má momentálne dva trhy práce. Jeden s okresmi, kde je stále 15% miera nezamestnanosti. Kde čakajú desiatky ľudí na jedno voľné pracovné miesto. Druhý s Bratislavským a Trnavským regiónom, kde dosahuje miera nezamestnanosti prirodzene hranice 2-3 %. A na jedno voľné pracovné miesto je menej ako jeden nezamestnaný človek. Práve do týchto oblastí začínajú prúdiť pracovníci z tretích krajín. Toto prúdenie je však obmedzované rozsiahlou byrokraciou a nezmyselnými požiadavkami na cudzincov.

Drahá informatizácia pokračuje

Vláda preto v polke októbra konečne schválila novú Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. V nej navrhla nové opatrenia, ktoré zjednodušia zbytočne náročný proces získavania povolenia pre pracovníkov z tretích krajín mimo EÚ. Znížia sa administratívne požiadavky na preukazovanie vzdelávania, zdravia, znížia sa čakacie lehoty na vydávanie povolení a predovšetkým presunú sa nejaké kapacity zamestnancov cudzineckej polície z regiónov, kde ich nie je treba do regiónov, kde prichádza najviac cudzincov.

Okrem toho však navrhuje Stratégia pracovnej mobility cudzincov aj zavedenie „komplexného riešenia elektronizácie postupov prostredníctvom nového a moderného informačného systému“. Autori stratégie to odôvodňujú potrebou zníženia byrokracie a zavedenia efektívnej výmeny informácií medzi cudzineckou políciou, úradmi práce a prípadne so všetkými štátnymi orgánmi. Výsledkom má byť urýchlenie komunikácie, dodržiavanie lehôt v konaní, moderné evidovanie, filtrácia, štatistiky atď.

Čerešnička celého nápadu prichádza na záver dokumentu, kde sa rieši rozpočet a zdroje financovania a kde sa čitateľ dozvedá, že nový informačný systém má stáť odhadom 25 mil. eur. Ak by sme to prerátali na jedného cudzinca z tretej krajiny, ktorých je u nás dnes okolo 30 tis., tak na jedného pracovníka to vychádza 830 eur. A to ešte nevieme, či sú toto konečné náklady a kedy sa vôbec podarí celý systém vybudovať a aký bude funkčný. Jedno je však isté, preinvestovaná miliarda v poslednej dekáde na informatizáciu verejnej správy nepočítala s mobilitou cudzincov a uvidíme, ako dopadne tento nový informačný systém.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards