Deflácia klope na dvere

Priemerná marcová medziročná inflácia v Eurozóne 7 %, Slovensko 15%, Česko skoro 17% a Maďarsko krásnych 26%. Napísať slovo „deflácia“ sa zdá skoro ako rúhanie.

Deflácia klope na dvere

A predsa, po každej zábave prichádza ťažké ráno. Aké signály tomu nasvedčujú? Prvým signálom je samotná štatistika. Už niekoľko mesiacov inflácia v Európe a USA spomaľuje (pozor, to nie je deflácia!). Minimálne jeden kľúčový komponent už rásť prestal dávno a čoskoro sa aj štatisticky dostane do deflácie - energie. Tohtoročný júnový plyn stojí aktuálne 37 eur, minuloročný stál výrazne cez 100 eur. To je 70 % - ná deflácia.

Pokles cien začína blikať aj mimo spotrebných statkov. Viď ceny nehnuteľností. Padajú v mnohých krajinách Európy, najmä však na severe. Na Slovensku poklesli ponukové ceny za dva kvartály o 7 %, pokles skutočných cien môže byť ešte prudší.

To je cenová deflácia. Inflácia a deflácia sú monetárne fenomény a ak chcem vidieť budúcnosť, musíme sa pozrieť na to, čo sa deje s monetárnymi veličinami, teda aká je peňažná deflácia. Rast úrokov je v tomto momente jasne viditeľný už aj laikovi. No to, čo nás najviac zaujíma, sú takzvané „monetárne agregáty“ M, ktoré predstavujú sumu peňazí v ekonomike. M1 je úzkou definíciou peňazí (hotovosť a bežné účty), M2 trocha širšou (zahŕňa aj sporiace účty) a M3 najširšou (zahŕňa napríklad aj dlhopisy so splatnosťou do 2 rokov). Monetárne agregáty ukazujú, ako úspešná je centrálna banka v „tlačení peňazí“ pomocou svojich nástrojov, ktorými sú úrokové sadzby a nákup či predaj cenných papierov na trhu. Nad monetárnymi agregátmi nemá centrálna banka priamu kontrolu. O tom, koľko z „vytlačených peňazí“ sa v skutočnosti premení na kolujúcu hotovosť či úvery a koľko z nich naopak ostane nečinne ležať na rezervnom účte rozhoduje ochota bánk tvoriť peniaze úvermi.

Množstvo skutočných peňazí vyjadrených monetárnymi agregátmi v USA aj Európe nielen že spomalilo rast (M3 v Eurozóne), ale dokonca začalo klesať (M1 v eurozóne a M2 v USA). To znamená menej peňazí vo vreckách spotrebiteľov, na účtoch podnikateľov a menej úverov.

Je to dobrá správa? No, asi tak ako ranná opica. Znamená, že ste úspešne prežili noc. Ale niečo si za tú noc budete musieť pretrpieť. Deflačné signály sú zároveň signálmi bankrotov, recesiu a rastu nezamestnanosti. Je deflácia už daná? Asi tak, ako je daná politika centrálnych bánk. Dnes je nejaká, no ak sa zajtra dostanú do problémov verejné financie Talianska, či Francúzska, tak môže byť zase rýchlo iná. Ako keď skúsite zahnať opicu troma rýchlymi pivami.

HN, 22.5.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards