Cieľ je dobrý, výsledok zatiaľ nie. Ekonómovia hodnotia Krajniakovu reformu penzií

Pravda uverejnila článok s vyjadreniami Radovana Ďuranu k dôchodkovému systému. 08. 12. 2020.

Cieľ je dobrý, výsledok zatiaľ nie. Ekonómovia hodnotia Krajniakovu reformu penzií

Naopak, relatívne veľká časť ústavného zákona sa venuje prijatiu politických opatrení z programového vyhlásenia vlády, z ktorých väčšina nesúvisí s riešením dlhodobých problémov a ktoré by mali byť riešené v rámci bežných zákonov upravujúcich fungovanie sociálneho systému. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti aktuálne nie je zrejmé, či predložený návrh bude zmenou k zlepšeniu udržateľnosti dôchodkového systému.

Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS):

Ústavný zákon by nemal načrtávať reformné zmeny. Ak je už nevyhnutné prijímať zákony ústavnou väčšinou, malo by sa tak diať po adekvátnej verejnej diskusii, po predstavení reformných zámerov a prepočítaní dosahov. To sa však neudialo, a preto by mal byť návrh stiahnutý a prepracovaný. Vo vyspelých krajinách sa takéto zákony prijímajú po niekoľkoročnej diskusii. V návrhu zákona vidím veľa nedostatkov, ktoré nás spolu s inými analytikmi viedli k spísaniu hromadnej pripomienky.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards