Vláda schválila na náš účet: 134. rokovanie

Nanovembrovom rokovaní sa naši vládni predstavitelia rozhodli, že pomôžu nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Potom, čo nedávno schválili vyššiu minimálnu mzdu, sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmových zamestnancov. Zamestnanci, ktorých mzda je nižšia než 570 eur mesačne, si tak polepšia a ich čistý príjem bude od nového roka vyšší. Pozitívny efekt na zamestnanosť však eliminuje rekordné zvyšovanie minimálnej mzdy. Vláda tiež schválila Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2013.

Vláda schválila na náš účet: 130., 131. a 133. rokovanie

V októbri sa vláda zhodla, že jedným z problémov Slovenska je potravinová nesebestačnosť. O zmenu sa pokúsi v nasledujúcom programovom období a už na najbližšie 3 roky počíta v rámci Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu s výdavkami vo výške takmer 24 miliónov eur. Okrem toho sa vláda rozhodla riešiť súbeh platov tých ústavných činiteľov, ktorí sedia na viacerých stoličkách. Za každú ďalšiu funkciu tak budú dostávať už len minimálnu mzdu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards