Otvorený list prezidentovi k II. pilieru

Poslanci nechali sporiteľov v štichu. Obrátili sme sa preto na prezidenta, aby zákon, ktorý neodstránil neprimerané krátenie ich dôchodokov, vetoval. K Výzve sa pripojili INEKO, Konzervatívny Inštitút M.R.Štefánika a Nadácia F.A.Hayeka.

Otvorenie II. piliera by malo počkať do momentu, kým problém krátenia nebude odstránený.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Výdavky na dôchodky

Najväčšou jednotlivou položkou verejných financií sú tradične výdavky fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne, z ktorého sa vyplácajú dôchodky dnešnému približne 1 miliónu dôchodcov. Tieto výdavky sú v roku 2014 plánované na 5 160 mil. eur, čo znamená, že budú tvoriť vyše 18 % všetkých verejných výdavkov. Alarmujúci je však trend vývoja týchto výdavkov v čase:

Ideologický spor

Experti sú expertmi často aj preto, že svoje pocity a ideologické východiská dokážu verejnosti predávať ako nespochybniteľné logické argumentácie. Stačí si podrobne pozrieť argumenty pre a proti obmedzeniu výplaty úspor sporiteľov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards