Môžu skutočne zamestnávatelia za naše nízke mzdy?

Áno, aj nie. Začnime s nie.