Najväčším otáznikom sú štátne nemocnice

V programovom vyhlásení vlády je cítiť, že je záujem zvyšovať vplyv štátu. Stále pritom kontroluje viac ako polovicu poistencov a zhruba 80 % lôžkového fondu v nemocniciach, či už priamo, alebo cez samosprávu. Na jednej strane vláda tvrdí, že pravidlá musia platiť pre všetky subjekty rovnako, ale existuje isté preferovanie štátnych nemocníc, pokiaľ ide o investície z verejných zdrojov, pracovné ponuky pre medikov prednostne zo štátnych nemocníc. V časti o zladení pracovného a osobného života zdravotníkov je vidieť, že vláda sa k štátnym nemocniciam správa ako k ekonomicky nesvojprávnym subjektom. Vláda si berie na svoje plecia, ako má nemocnica otvárať materské školy, čo by mal riešiť dobrý manažment nemocnice.