äčšina strán navrhuje nižšie daňovo-odvodové zaťaženie práce

Teraz.sk uverejnili článok s hodnotením INESS k volebným programom ohľadom daňovej politiky. 05. 02. 2020. 

äčšina strán navrhuje nižšie daňovo-odvodové zaťaženie práce

V programoch sa objavuje návrh na tzv. "estónsku" nulovú daň z reinvestovaného zisku či návrat k rovnej, 19-percentnej sadzbe dani fyzických osôb. Ukázalo to najnovšie hodnotenie volebných programov strán, ktoré uskutočnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (Iness). Viaceré strany podrobne opísali preferované zmeny v daniach, ale niektoré strany podľa Iness svoje návrhy na nové politiky a dávky nijako neopierajú o úspory vo výdavkoch ani o nové dane. Zmeny v daňovej politike by strany najčastejšie financovali z úspor, nižšej korupcie, či zvyšovaním majetkových alebo ekologických a digitálnych daní. "Z minulosti však vieme, že ide skôr o zbožné priania, realizácia zaostáva. Programy navyše často nezohľadňujú skutočnosť, že vlády zdedia verejné financie s vysokým deficitom," konštatuje Iness. Spoločným neduhom týchto volieb je podľa Iness aj túžba financovať nové výdavky z efektívnejšieho výberu DPH. "Daňová medzera je iste veľký problém, ale pravdepodobnosť, že po daňových kobrách, kontrolných hláseniach či e-Kase sa podarí vysnívanú miliardu rýchlo dostať do rozpočtu, je veľmi malá. Druhou nepravdepodobnou túžbou viacerých strán je vybratie významnej sumy tzv. digitálnou daňou," konštatuje Iness. Na druhej strane je však potešujúce, že väčšina strán si dáva za cieľ zaviesť pravidelné schvaľovanie daňových zákonov s účinnosťou vždy k 1. januáru. Osobitnou časťou hodnotenia Iness je postoj strán k udržateľnosti dôchodkového systému. Tá sa výrazne zhoršila po schválení stropu na vek odchodu do dôchodku a zvýšení minimálnych dôchodkov. "Ústavne schválený strop odchodu do dôchodku 64 rokov predstavuje takú záťaž ako okamžité zvýšenie odvodov zamestnanca z 9,4 % na 12,4 %. Veľmi štedré a benevolentné pravidlá minimálneho dôchodku spôsobia, že v horizonte 20 až 30 rokov bude viac ako 50 % dôchodcov poberať minimálny dôchodok, čo v kombinácii s dôchodkovým stropom povedie k neudržateľnosti prvého piliera," tvrdí Iness. Hodnotenie programov však ukázalo, že strany sa v nich väčšinou vyhýbajú uvedeniu konkrétnych opatrení na zvrátenie tohto stavu.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards