Poznáme víťazov 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u viac ako 10 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek a pomohla im získať ocenenie a uznanie za svoje vedomosti a schopnosti v oblasti ekonómie a financií. Šiesty ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov vyvrcholil finálovým kolom, ktoré sa konalo vo štvrtok 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave.

Poznáme víťazov 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozšíriť svoje znalosti v oblasti ekonómie a financií a zlepšiť svoje analytické zručnosti. Olympiáda taktiež poskytuje cennú spätnú väzbu pedagógom o vedomostiach ich študentov. Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Tento rok si v Ekonomickej olympiáde otestovalo svoje vedomosti 10 120 študentov v online školských kolách, z ktorých postúpilo len 540 do ôsmich prezenčných krajských kôl. Vo finále si zmeralo sily 50 najlepších študentov z celého Slovenska. 

Test celoslovenského finále bol zameraný na aktuálne ekonomické problémy. Stredoškoláci museli argumentovať, ako môže zvýšenie víkendových cien za parkovanie počas letnej sezóny v Tatrách pôsobiť na dopyt po parkovacích miestach, ako vplývajú clá na dovoz obilia z Ukrajiny na blahobyt spotrebiteľov, výrobcov a štátu, či vypočítať zisk a cashflow obchodného reťazca. Pri oprave testov pomáhali pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty managementu Univerzity Komenského.

Poradie súťažiacich po písomnom kole zobrazíte kliknutím sem. 

Desať najlepších študentov postúpilo do ústneho kola, v ktorom sa snažili svoje odpovede na vyžrebovanú otázku vyargumentovať pred odbornou porotou. Jej členmi boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Martin Vlachynský (INESS), Jarko Fidrmuc (Slovenská ekonomická spoločnosť), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Iveta Szabo (Slovenská asociácia poisťovní ) a Martin Šuster (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).

Súťažiaci pred odbornou porotou v ústnom kole. 

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Monika Budzák: „Finále je každý rok najzaujímavejšie podujatie Ekonomickej olympiády. Umožňuje nám vytvoriť si dobrý obraz o budúcnosti slovenskej ekonómie a prepojiť nádejné mladé talenty s odborníkmi, od ktorých môžu čerpať inšpiráciu. Tešíme sa, že zo strany škôl je o túto súťaž záujem a zapájame aj také školy, kde vyučovanie ekonómie má len minimálny priestor.“

Róbert Chovanculiak z INESS počas prednášky pre pedagógov. 

Finálový deň priniesol pre študentov a ich pedagógov aj prednášky a diskusie v rámci sprievodného programu. Analytik INESS Róbert Chovanculiak si pripravil pre pedagógov prednášku s názvom Prečo umelá inteligencia nenahradí učiteľov, a študenti po dopísaní testu diskutovali spolu s Radovanom Ďuranom, analytikom z INESS a Róbertom Pregom, hlavným ekonómom z Tatrabanky, o tom, prečo sa nám nedarí ekonomicky dobiehať Česko.

Diskusia: Prečo sa nám nedarí dobiehať Česko? Na snímke zľava Radovan Ďurana (INESS) a Róbert Prega (Tatra banka). 

Po záverečnom hodnotení v ústnom kole porota určila výsledné poradie všetkých desiatich superfinalistov Ekonomickej olympiády. Tretie miesto zaujal Filip Poláčik z Gymnázia Metodova v Bratislave, druhé miesto získal Martin Kips z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave a absolútnym víťazom šiesteho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Súťažiacim gratulovali a ceny odovzdávali organizátori, partneri projektu a členovia odbornej komisie. Vďaka sponzorom sa najúspešnejšia trojica finalistov môže tešiť z hodnotných cien ako je čítačka elektronických kníh, mobilný telefón a notebook.

Zľava: Martin Kips (2. miesto, Gymnázium Grösslingova), Monika Budzák (INESS) a Samuel Jurčišin (1. miesto, Gymnázium Jura Hronca). 

Poradie súťažiacich po ústnom kole zobrazíte kliknutím sem. 

 „Tento ročník Ekonomickej olympiády sa mi veľmi páčil. Pomohol mi vidieť moje ekonomické nedostatky a dozvedieť sa, v čom sa môžem ešte zlepšovať. Zároveň som sa naučila veľa nových poznatkov a informácií či už v samotnej príprave na olympiádu alebo na dnešných konferenciách. Dúfam, že táto olympiáda bude naďalej pokračovať a motivovať mladých ľudí vzdelávať sa v ekonómii a aj sa v budúcnosti v nej aktívne angažovať. Ďakujeme.“- odkázala súťažiaca v anonymnom hodnotiacom dotazníku.

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2022/2023 podporujú: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus,  ABCedu, Nexteria, portál Zones, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards